Veer(le)kracht

Kidz Adviesraad

Stichting Veer(le)kracht is er vóór kinderen, maar laat zich ook heel graag inspireren dóór kinderen. Want kinderen zitten barstensvol goede ideeën en geven maar wat graag hun eerlijke mening. Iets wat wij niet onbenut willen laten. Daarom is de Veer(le)kracht Kidz Adviesraad in het leven geroepen, een adviesraad die onder leiding stond van Veerle (en nu vaart op haar energie) en die verder bestaat uit haar zusje Laurine, en een aantal van haar vriendinnen, vrienden, nichten en neven. De Kidz Adviesraad geeft het bestuur gevraagd en ongevraagd advies over grote en kleine besluiten van Stichting Veer(le)kracht. En dat advies nemen we natuurlijk ter harte. Zo gaven de kinderen hun adviesorgaan zelf de naam Kidz Adviesraad en hadden zij de doorslaggevende stem in de keuze voor het prachtige Veer(le)krachtlogo.

nl_NLDutch